Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Panu Pahkamaa Photography
Y-tunnus: 1825121-1
Osoite: Vellamonkatu 7-9 B 20, 00550 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Panu Pahkamaa
panu@panupahkamaa.com

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset perusteet: 

 • rekisteröidyn suostumus
 • sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena 
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietoja käsitellään

 • verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitämiseksi
 • asiakkaiden tilausten arkistoimiseksi, käsittelemiseksi sekä toimittamiseksi
 • reklamaatiotapausten käsittelemiseksi
 • verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi

Rekisterin tietoseloste
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • tiedot käsitellyistä tilauksista
 • tilausten seurantatiedot
 • kävijän IP-osoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tilauksen yhteydessä.

Säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, mikä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä oma-aloitteisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. 

Tietojärjestelmät ja ICT-laitteet, joilla rekisterin tiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Evästeet ja niiden käyttö
Verkkokauppa tallentaa evästeitä ostoskorin hallintaa varten, pitää listaa viimeksi katsotuista tuotteista ja tallentaa tiedon näytetäänkö kaupan ilmoitus. Evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Upotettu sisältö muilta verkkosivustoilta
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muiden verkkosivustojen upotettu sisältö käyttäytyy samalla tavalla kuin jos kävijä olisi käynyt toisella verkkosivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaa ja seurata vuorovaikutustasi kyseisen upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien seurata sulautetun sisällön vuorovaikutusta, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut sisään kyseiseen verkkosivustoon.

Rekisteröidyn oikeudet
Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC