Motion ICM

Motion ICM is a method I’ve developed that combines ICM photography and stop-motion animation. Through the video format, the painterly quality and airiness of ICM images are elevated to a whole new level. A short film hidasta created using the Motion ICM method will be on display at the Helsinki Cable Factory’s Valssaamo from April 24th to May 5th, 2024.

Motion ICM on kehittämäni menetelmä joka yhdistää ICM valokuvan ja stop motion animaation. Videon avulla ICM kuvien maalauksellisuus ja ilmavuus kohoaa aivan uudelle tasolle. Motion ICM menetelmällä tekemäni lyhytelokuva hidasta on nähtävillä Helsingin Kaapelitehtaan Valssaamossa 24.4.-5.5.2024.

hidasta
Motion ICM video
6 min 48 s
2024